Komunikat o błędzie

Deprecated function: Function create_function() is deprecated w eval() (linia 1 z /var/www/spytkowice/html2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Informacja Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Najbliższe nabory: od 21-08-2020 do 04-09-2020.

Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Jeśli chcesz założyć działalność, nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywałeś działalności gospodarczej teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację ( PREMIA- 80 000zł). Pomoc wypłacana w formie ryczałtu(2 transze , pierwsza po podpisaniu umowy - 80%, druga po zrealizowaniu umowy- 20%) dla osób fizycznych, obywateli państwa członkowskiego UE mającej miejsce zamieszkania na obszarze LGD.
Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) . Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.: - niepełnosprawni, -młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),- starsi ludzie (po 50 roku życia) , - młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Nabór 12/2020 Konkurs PREMIA:
Podejmowanie działalności gospodarczej- 80 000 zł.
Nasz budżet na to działanie to: 320 000 zł.
Prowadzisz działalność gospodarczą (mikro lub małe przedsiębiorstwo), nieprzerwanie od roku lub w okresie 3 lat prowadziłeś ją przez łącznie 365 dni, w okresie ostatnich 2 lat nie otrzymałeś środków z UW w ramach PREMI oraz masz pomysł na rozwój tej działalności w ramach aktualnych kodów PKD lub o zupełnie nową branżę możesz starać się o dotację na ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA. Możesz otrzymać dotację od 50 000 do 112 578 zł ( bo taki jest nasz budżet w tym naborze)– max. 70% dofinansowania. O dofinansowanie może starać się osoba fizyczna lub prawna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na obszarze LGD. Pomoc zostanie wypłacona w formie refundacji po zrealizowaniu całości projektu.

Nabór 13/2020 KONKURS ROZWÓJ:
I.2.3 Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa-112 578,00 zł
Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków, kryteria, formularze wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze na stronie przyjaznadolinaraby.info i w biurze LGD- 34-721 Raba Wyżna 45 B. Kontakt: (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl .
W związku ze stanem epidemii zachęcamy do konsultacji wniosków online: mailowo ( na każdy e-mail odpowiemy) albo telefonicznie.

Wnioskodawco! Sprawdź czy masz numer identyfikacyjny Przypominamy, że na etapie ubiegania się o pomoc, wnioskodawca zobowiązany jest podać we Wniosku swój numer identyfikacyjny(numer producenta[…]) nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015r., poz. 807 i 1419) albo numer identyfikacyjny: a) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru – w przypadku osoby fizycznej, b) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem – w przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej, c) współposiadacza gospodarstwa, jeżeli wyraził on zgodę na nadanie tego numeru – w przypadku, kiedy podmiot ubiegający się o pomoc jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć odpowiedni Wniosek o wpis do ewidencji i nadanie numeru identyfikacyjnego w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Targu, ul Składowa 7, 34-400 Nowy Targ.

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:
- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
- opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
- wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
- promocja obszarów wiejskich
- aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
- upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
- rozwój infrastruktury
- wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

Cele strategiczne dla LSR:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy
I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru
I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD
Cel ogólny II: Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy
II.1. Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności
II.2. Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD

Załączniki do dokumentu: