Komunikat o błędzie

Deprecated function: Function create_function() is deprecated w eval() (linia 1 z /var/www/spytkowice/html2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Działalność gospodarcza

Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki.

Od 1 lipca 2011 roku wchodzą również nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych.

Obowiązuje nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 dostępny na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG (Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego), wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie (Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.
  W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP. (Lista punktów potwierdzających Profil Zaufany).
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy (organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 wypełnia sie również przy:

 • zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Do 31 grudnia 2011r. System Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG ) będzie obsługiwał jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do systemu CEIDG.

Zweryfikuj czy Twój wpis został przeniesiony do CEIDG.

Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal będą obsługiwane na dotychczasowych zasadach przez Urzędy Gmin najpóźniej do 31 grudnia 2011r.

Z dniem przeniesienia do CEIDG danych przedsiębiorców wykonujących działaność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodraczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Do dnia 31 grudnia 201 lr. w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym.

Więcej informacji dotyczącej działalności CEIDG znajduje się na stronie  http://prod.ceidg.gov.pl.

 

Załączniki do dokumentu: