Komunikat o błędzie

Deprecated function: Function create_function() is deprecated w eval() (linia 1 z /var/www/spytkowice/html2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Wspólna Metoda Oceny - CAF

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożąda¬nych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i ca¬łych społeczeństw zależy od jakości przywódz¬twa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zaso¬by i procesy.
Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi  z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.
Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
- kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
- kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnym zarysem i ideą  metody CAF, z obowiązkami jakie Urząd Gminy musi wykonać. Ponadto można poznać organizację wdrożenia w/w projektu jak i jego harmonogram.
W dniu 8 czerwca 2011r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Administracji Publicznej wystosowało pismo do Wójta Gminy z zachętą do przystąpienia do programu wraz z kryteriami jakie należy spełnić.
Po zapoznaniu się z ramami programu, Urząd Gminy w Spytkowicach zdecydował się przystąpić do projektu. W dniu 23.08.2011r została podpisania deklaracja udziału.
Kolejne kroki jakie Urząd Gminy podjął to przyjęcie zarządzeń nr 45/2011 oraz 48/2011 które powołały Koordynatora CAF wraz z osobą wspierającą oraz Zespół Samooceny.
W celu dalszej dobrej współpracy i rozwoju projektu został opracowany Plan Komunikacji na temat samooceny w Urzędzie Gminy. Zawiera on wszelkie informacje jak będzie przebiegła proces komunikacji wraz z jego metodami, kto będzie udzielał wszelkich informacji oraz szczegółową częstotliwość dostarczania komunikatów nt. projektu.