Komunikat o błędzie

Deprecated function: Function create_function() is deprecated w eval() (linia 1 z /var/www/spytkowice/html2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Karta Dużej Rodziny

Od 01.01.2015r. obowiązuje ustawa  o Karcie Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek min. na przejazdy kolejowe wejścia do muzeów, czy korzystanie z ośrodków sportowych na terenie całego kraju.

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ KARTE DUŻEJ RODZINY
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach 34-745 Spytkowice 26
Wnioski jak również lista uprawnień przysługujących na podstawie programu wykaz zniżek są dostępne na stronach internetowych( www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl ) oraz  do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Lokalni przedsiębiorcy mogą również zostać partnerami Karty Dużej Rodziny szczegółowe informacje są zamieszczone pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny/