81. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Termin spisu

Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek spisowy
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

PFR Portal PPK zaprasza na bezpłatne szkolenie

PFR Portal PPK zaprasza pracodawców, przedstawicieli kadr i działów HR oraz zespoły odpowiedzialne za wdrożenie PPK z województwa małopolskiego na bezpłatne szkolenie:

"Założenia i zasady funkcjonowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)".

Jakie są założenia i zasady funkcjonowania programu PPK? Jak wdrożyć PPK w swojej firmie? Czy każda firma musi mieć PPK? Co to jest instytucja finansowa i jak ją wybrać? Jakie terminy obowiązują przy wprowadzeniu PPK? Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji!

Informacja

Szanowni Mieszkańcy!

W trosce o Wasze bezpieczeństwo, w związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju, jak również mając na uwadze procedury zachowawcze wprowadzone przez Polski Rząd (decyzja o wprowadzonej w powiecie nowotarskim „czerwonej strefy”) w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, informuje się, że Urząd Gminy w Spytkowicach PROWADZI BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW (w ograniczonym zakresie)

Oddział Małopolski PFRON informuje o naborze wniosków służących walce z COVID-19

Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

COVID-19 - powiat nowotarski w strefie żółtej – wracają dodatkowe obostrzenia

W powiatach z największym wzrostem zakażeń wróciły niektóre obostrzenia. Decyzją Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.08.2020, powiat nowotarski znalazł się w strefie żółtej, ze względu na wzrost liczby zakażeń na jego terenie.

SPRAWOZDANIE

(zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z  realizacji „Rocznego programu współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku”  uchwalonego dnia 10 październik  2018 r. Uchwałą Nr XLIV/212/18 Rady Gminy Spytkowice zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 5a ust. 3
 

OGŁOSZENIE O NABORZE - Przyjazna Dolina Raby

OGŁOSZENIE O NABORZE

Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie zaprasza:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE
b) OBIEKTY GASTRONOMICZNE
c) ATRAKCJE TURYSTYCZNE
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS