OGŁOSZENIE

Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert „Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”
 

Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Spytkowice

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do wynajmu.

Ogłoszenie KAS

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju
•    Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
•    Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
•    Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice na rok 2021

Ogłoszenie

Gmina Spytkowice  będzie kontynuować inwentaryzację kotłów grzewczych na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, biomasa), oraz ewidencję zbiorników bezodpływowych na terenie naszej Gminy, zgodnie z art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2018r poz.1454 z póź. zm) i zapisów rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego  przyjętego uchwałą Nr. XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017r.

Informacja

 W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc  finansową.
Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Godziny pracy urzędu

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Uprzejmie informujemy, że pomimo wprowadzonych dodatkowych obostrzeń związanych ze wzmożonym rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 Urząd Gminy pracuje bez zmian na dotychczasowych zasadach w godzinach od 7.45- 15.45

Kasa czynna od 8.00 do 14.00

Przypominamy, że jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy, bardzo prosimy o WCZEŚNIEJSZE SKONSULTOWANIE WIZYTY TELEFONICZNIE.

Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie: „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS