Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 24 maja 2021 roku

w sprawie : powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Informacja dla hodowców koni

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2021.

INFORMACJA


W związku z Pismem II Wicewojewody Małopolskiego z dnia 14.05.2021r nr. WR-II.013.35.2021.EK, bardzo prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego. Tym samym zmniejszając ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy na stada gęsi na terenie województwa Małopolskiego.

Ogłoszenie - nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Pracownik socjalny

w Dziale Pomocy Społecznej na umowę na zastępstwo na pełen etat

Wymagania konieczne:

Ogłoszenie - nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny

w Dziale Pomocy Społecznej wstępnie na umowę na czas określony na ½ etatu później możliwość zatrudnienia na stałe

Przyjazna Dolina Raby - ogłoszenie o naborze

Informacja - INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) - Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 7 do 14 maja 2021 r. Informacja - INSPEKCJA WETERYNARYJNAna terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 19.04.2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w 2021 r.

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę na podatki.gov.pl.

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.

Złóż PIT elektronicznie, dzięki czemu szybko otrzymasz zwrot podatku.

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo.

 

 

Rehabilitacja kompleksowa – wykorzystaj szansę!

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Do kogo skierowany jest projekt? 

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS